Baterijų ir akumuliatorių atliekos

Baterijų ir akumuliatorių atliekose esančios pavojingos medžiagos kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis, toksiškomis medžiagomis (gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu ir t.t.) Patekę į aplinką sunkieji metalai, rūgštys bei toksinės medžiagos didina kancerogeninį poveikį, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus. Daugiau sužinoti apie baterijas ir akumuliatorius galite čia:

http://www.gia.lt/baterijos-ir-akumuliatoriai/

Baterijų ir akumuliatorių atliekų apskaitos duomenys

2010  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas

2009  Baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas ir tvarkymas