Atsakingos institucijos

Atliekų valdymą vykdančios institucijos yra:

Aplinkos ministerija

Ūkio ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyrius

Regionų aplinkos apsaugos departamentai

Rajonų savivaldybės

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir Vietos savivaldos (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) įstatymais, vietos savivaldos institucija yra atsakinga už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą http://www.am.lt/VI/files/File/Ataskaita%202009-07-23.pdf