Atsakingos institucijos

Pagrindinė cheminių medžiagų valdymą vykdanti institucija yra Aplinkos ministerija  ir Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento cheminių medžiagų skyrius bei Aplinkos tyrimų departamento hidrobiologijos ir ekotoksikologijos skyrius.

Kitos institucijos dalyvaujančios cheminių medžiagų valdyme:
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos
Valstybinė darbo inspekcija  prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos