« Atgal

Teršalų išmetimai į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių (suminiai teršalų kiekiai savivaldybėse)

Informacinių sistemų vystymo skyrius