Ežerų ir tvenkinių būklė

Valstybinio ežerų monitoringo duomenys

Nr. Metai Duomenys
 1.  2001  Bakteriologiniai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zoobentosas, zooplanktonas), hidrocheminiai duomenys
 2.  2002  Bakteriologiniai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zoobentosas, zooplanktonas), hidrocheminiai duomenys
 3.  2003  Hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zoobentosas, zooplanktonas)
 4.  2004  Hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys
 5.  2005  Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas)
 6.  2006  Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zooplanktonas)
 7.  2007  Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zooplanktonas)
 8.  2008  Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zooplanktonas, zoobentosas)
 9.  2009  Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zoobentosas, zooplanktonas)
10.  2010  Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zoobentosas, zooplanktonas)
11. 2011 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zoobentosas)
12. 2012 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zoobentosas)
13. 2013 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zoobentosas, ichtiofauna, makrofitai)
14. 2014 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, zoobentosas, ichtiofauna, makrofitai)

 

Ežerų ir tvenkinių būklės duomenys