Viso: 0 Suskleisti filtrą Išskleisti filtrą
Kategorijos Pateikiamas tik turinys, turintis bent vieną pasirinktą kategoriją.
Žymės Pateikiamas tik turinys, turintis bent vieną pasirinktą žymą.

Vidutinės metinės teršalų koncentracijos aplinkos ore

Vidutinės SO2; NO2; KD10; KD2,5; benzeno; švino; arseno; kadmio; nikelio; benzo(a)pireno koncentracijų vertės