Atsakingos institucijos

Pagrindinės valdyme dalyvaujančios institucijos:

Seimas– formuluoja šalies klimato kaitos politiką;

Vyriausybė- vykdo šalies klimato kaitos politiką;

Aplinkos ministerija - pagrindinė institucija, atsakinga už klimato kaitos politikos vystymą ir įgyvendimą;

Kitos ministerijos: Žemės ūkio, Ūkio, Energetikos, Finansų, Susisiekimo, Užsienio reikalų, Sveikatos – dalyvauja sektoriškai klimato kaitos politikos vystyme ir įgyvendinime;

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas – Lietuvos šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro administratorius.