Atsakingos institucijos

Įgyvendinti kraštovaizdžio politiką iki 2020 m. Vyriausybė yra pavedusi 7 valstybės institucijoms. Tai Aplinkos ministerija ir jai pavaldi Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Aplinkos apsaugos agentūra, taip pat Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerija ir jai pavaldus Kultūros paveldo apsaugos departamentas, Etninės kultūros globos tarnyba.