Kultūrinis kraštovaizdis (tiek kaimiškasis, tiek miestiškasis) – žmogaus veiklos sukurtas ir jo sambūvį su aplinka atspindintis kraštovaizdis. Čia rasite informaciją apie Lietuvos kultūrinį kraštovaizdį, UNESCO saugomą materialų ir dvasinį paveldą, UNESCO objektus Lietuvoje.