Lietuvos nacionaliniai parkai

Nacionaliniai parkai – tai Lietuvos valstybės saugomos teritorijos su konkrečiam kraštui būdingu kraštovaizdžiu, savitomis gyvenvietėmis, kultūros vertybėmis. Nacionaliniuose parkuose skatinamas pažintinis turizmas ir siekiama lankytojus supažindinti su gamtos bei kultūros vertybėmis. Žmonių veikla tokiuose parkuose ribojama, ji kruopščiai derinama su gamtos apsauga. Lietuvoje iš viso yra penki nacionaliniai parkai:

Aukštaitijos nacionalinis parkas: www.anp.lt

Žemaitijos nacionalinis parkas: www.zemaitijosnp.lt

Dzūkijos nacionalinis parkas: www.dzukijosparkas.lt

Kuršių nerijos nacionalinis parkas: http://nerija.am.lt

Trakų istorinis nacionalinis parkas: http://www.seniejitrakai.lt