« Atgal

Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenų bazė

Informacija apie didžiausius aplinkos teršėjus yra kaupiama Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registre (E-IPTR). Į  jį įtraukti duomenys apie  teršalų, veiklos rūšių, į žemę išleidžiamų teršalų, iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamų ir už objekto vietos ribų perduodamų atliekų skaičių.E-IPTR registro duomenų šaltinis – taršos objektus eksploatuojančių operatorių (toliau – operatoriai) ataskaitos, kurias jie privalo teikti aplinkosauginėms institucijoms, jei yra viršyti E-IPTR reglamento I ir II prieduose nurodyti tam tikros ekonominės veiklos apimčių bei išmetamų teršalų kiekio slenkstiniai dydžiai. Lietuvoje E-IPTR registre kaupiamų duomenų teikimo tvarką nustato LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29d. įsakymas Nr. D1-631.

Lietuvos išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenų bazę galite rasti adresu http://tersalai.gamta.lt, Europos IPTR rasite adresu http://prtr.ec.europa.eu/Home.aspx