« Atgal

Ekologinis kraštovaizdžio jautrumas

Vertingiausi ir ekologiškai jautrūs kraštovaizdžio kompleksai saugomi gamtiniame karkase bei saugomose teritorijose, kurias jungia Europos ekologinis tinklas „Natura 2000". Šioje rubrikoje rasite informaciją apie gamtinį karkasą, ekologinį tinklą, ekogeologiją.

Gamtinis karkasas ir ekologinis tinklas

Gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų.

Europos ekologinis tinklas „Natura 2000" – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų, skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis Europos Bendrijos teritorijoje.

Bendra informacija apie Europos ekologinį tinklą Natura 2000 bei Lietuvoje išskirtomis buveinių apsaugai svarbiomis teritorijomis pateikiama Aplinkos ministerijos svetainėje: http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=6802

Daugiau informacijos apie gamtinį karkasą ir saugomų teritorijų sistemą galite rasti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetinėje svetainėje: http://www.vstt.lt/VI/rubric.php?rubric_id=50#r/8

Šiuo metu Lietuvos gamtos fondas bendradarbiaudamas su kitomis aplinkosauginėmis organizacijomis 2010 – 2014 metais vykdo LIFE+ Gamta projektą „Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas". Šio projekto asocijuoti partneriai yra Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Dzūkijos nacionalinis parkas, Metelių ir Veisiejų regioniniai parkai, Lietuvos zoologijos sodas ir tarptautinė konsultacinė firma AmphiConsult. Daugiau informacijos apie šį projektą galite rasti čia: http://www.glis.lt/ekotinklas/index.php/lt/projektas

 

Ekogeologija

Ekogeologija – tai geologinės aplinkos ir žmogaus gyvenamosios aplinkos sąveikos tyrimas. Norint tirti šią sąveiką, reikalingi įvairiapusių geologinių, hidrogeologinių, geocheminių, inžinerinių geologinių tyrimų duomenys. Siekiant pagrindinių ekogeologinių tyrimų tikslų Lietuvos geologijos tarnyboje rengiamos ir tobulinamos geologinės aplinkos kokybės vertinimo, ekogeologinio kartografavimo, teritorijų tinkamumo konkrečiai ūkinei veiklai vertinimo, duomenų apie geologinės aplinkos taršos židinius valdymo, ūkinės veiklos objektų pavojingumo vertinimo ir kt. metodikos.

Daugiau informacijos bei ekologinio jautrumo žemėlapius galite rasti Lietuvos geologijos tarnybos svetainėje:

http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=1267&lang=lt