« Atgal

Kontaktai

IS AIVIKS tvarkytojo kontaktai:

Aplinkos apsaugos agentūra

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 682 92653

el.p. aaa@gamta.lt

Adresas internete: https://aaa.lrv.lt/

Klausimus dėl sistemos sutrikimų galite pateikti sistemos administratoriui: 

el.p. pagalba@gamta.lt arba

https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/1/group/25 (prisijungimui gauti rinkitės "Sukurti paskyrą", jei paskyra jau yra, bet neprisimenate slaptažodžio, pasinaudokite jo Priminimo funkcija, vartotojo vardas pastaruoju atveju būtų jūsų el. pašto adresas).

Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Rekomenduojame susipažinti su aktualia informacija dėl duomenų teikėjų registracijos, prisijungimo, kitų sistemos naudojimo ypatumų: https://aplinka.lt/web/guest/pagalba

DĖL DUOMENŲ TEIKIMO PAGAL SRITIS:

dėl ūkio subjekto aplinkos monitoringo (taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų, poveikio aplinkai) duomenų teikimo kreiptis į Taršos prevecijos departamento Oro taršos prevencijos skyriaus vedėją Loretą Jovaišienę, el. paštas loreta.jovaisiene@gamta.lt, tel. +370 686 48427, Taršos prevecijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėją Justiną Babikę, el. paštas justina.babike@gamta.lt, tel. +370 618 40427, Taršos prevecijos departamento Vandenų taršos prevencijos skyriaus vedėją Virgiliją Kozakienę, el.paštas virgilija.kozakiene@gamta.lt, tel. +370 687 36296

dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos duomenų kreiptis į Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Daivą Lukošienę, el. paštas daiva.lukosiene@gamta.lt, tel. +370 665 53485.

dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos kreiptis į Taršos prevecijos departamento Oro taršos prevencijos skyrius vedėją Loretą Jovaišienę, el. paštas loreta.jovaisiene@gamta.lt, tel. +370 686 48427.

dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Laimą Kulvičienę, el. paštas laima.kulviciene@gamta.lt, tel. +370 682 88612.

dėl nuotekų dumblo kokybės apskaitos kreiptis į Vandenų būklės vertinimo skyriaus vyr. specialistę Laimą Kulvičienę, el. paštas laima.kulviciene@gamta.lt, tel. +370 682 88612

dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius kreiptis vienu iš šių būdų:

pateikti paklausimą konsultavimui skirtame portale: https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/3 (prisijungimui gauti rinkitės "Sukurti paskyrą", jei paskyra jau yra, bet neprisimenate slaptažodžio, pasinaudokite jo Priminimo funkcija, vartotojo vardas pastaruoju atveju būtų jūsų el. pašto adresas)

rašyti el. paštu chemija@gamta.lt

susisiekti telefonu su Cheminių medžiagų skyriaus specialistėmis: Vilma Uldukienė +370 612 94635, Monika Avižienė +370 665 50319.

dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas kreiptis į Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyriaus vyr. specialistę Agnę Kavšinę, el. paštas agne.kavsine@gamta.lt, tel. +370 612 08485.

dėl duomenų ir informacijos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrui kreiptis į Taršos prevecijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyr. specialistą Vytautą Trakymą,  el. paštas vytautas.trakymas@gamta.lt, tel., +370 687 58791.

Pastaba: šiuo metu ūkio subjektų inventorizacijos ataskaitos ar patikslinti galiojantys inventorizacijos ataskaitų duomenys nėra kaupiami IS AIVIKS sistemoje, todėl ūkio subjektai ataskaitas ar patikslintus ataskaitų duomenis teikia el. paštu aaa@gamta.lt arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti.