« Atgal

Naudinga Informacija

 

Nr.

Dokumentas

Trumpa anotacija

Atsisiųsti

1

Trumpai apie IS AIVIKS

Trumpai apie IS AIVIKS informacinę sistemą: IS AIVIKS paskirtis, struktūra, galimybės.

2

Kaip pradėti naudotis IS AIVIKS

Patiekiama trumpas vartotojo vadovas, kaip prisijungti prie IS AIVIKS, kaip tapti ūkio subjekto administratorium, kokias teises turi ūkio subjekto administratorius, kaip susikurti duomenų teikėją, kaip pasirinkti duomenų teikimo temą, kam ir kaip teikti paraiškas.

3 Kaip prisijungti prie sistemos patvirtintiems administratoriams Trumpa instrukciaja, kaip prisijungti prie sistemos jau patvirtintiems duomenų teikėjų administratoriams (ar duomenų teikėjams) ir nuo ko pradėti norint sukurti ir pateikti ataskaitą.
4 Metinės Vandens naudojimo ataskaitos duomenių pildymo instrukcija Instrukcija, kaip pildyti metinės Vandens naudojimo ataskaitos duomenis

5 Metinės Nuotekų tvarkymo ataskaitos duomenų pildymo instrukcija Instrukcija, kaip pildyti metinės Nuotekų tvarkymo ataskaitos duomenis

6 Nuotekų dumblo kokybės žurnalo duomenų pildymas IS AIVIKS Instrukcija, kaip pildyti Nuotekų dumblo kokybės žurnalo duomenis

7

AIVIKS Informacinio portalo duomenų teikimo sistemos naudotojų instrukcija

Šis dokumentas yra skirtas fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems duomenis valstybinėms institucijoms. Naudotojo instrukcija pataria skaitytojams kaip naudotis taikomąja sistema. Šiame dokumente pateikiamos instrukcijos, kaip naudojantis specifinėmis funkcijomis atlikti užduotis, reikalingas veiklos tikslų įgyvendinimui. Dokumentas yra paruoštas pagal sistemos naudotojų veiklos rolių specifiką. Instrukciją rekomenduojame naudoti naujų duomenų teikėjų apmokymui.

 

8

Kaip teikti duomenis apie chemines medžiagas ir preparatus į IS AIVIKS

Teisinis chemines medžiagų ir preparatų duomenų teikimo tvarkos aprašas, kaip prisijungti prie IS AIVIKS, kaip sistemoje pildyti, taisyti, teikti, duomenis, tikrinti bei taisyti klaidas, kaip atsispausdinti pateiktų duomenų ataskaitą.

9

Kaip teikti duomenis apie F-dujas ir OAM į IS AIVIKS

Teisinis F-dujas ir OAM duomenų teikimo tvarkos aprašas, kaip prisijungti prie IS AIVIKS, kaip sistemoje pildyti, taisyti, teikti, inventorizuoti duomenis, tikrinti bei taisyti klaidas, kaip atsispausdinti pateiktų duomenų ataskaitą.

10

Savivaldybių monitoringas

Kaip pildyti savivaldybės monitoringo duomenis

11

Maudyklų duomenų pildymas

Video medžiaga kaip savivaldybėms pildyti maudyklų duomenis

12 Ūkio subjektų duomenys Medžiaga RAADams, kaip AIVIKS sistemoje peržiūrėti duomenis apie Ūkio subjektus