Upių būklė

Valstybinio Upių monitoringo duomenys

Nr. Metai Duomenys
1. 2001 Bakteriologiniai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, makrozoobentosas, zooplanktonas), hidrocheminiai duomenys
2. 2002 Bakteriologiniai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, makrozoobentosas, zooplanktonas), hidrocheminiai duomenys
3. 2003 Hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, makrozoobentosas, zooplanktonas, perifitonas), hidrocheminai duomenys
 4.  2004 Hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (makrozoobentosas, zooplanktonas, fitoplanktonas)
 5.  2005 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (makrozoobentosas, fitoplanktonas)
 6.  2006 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (makrozoobentosas ir vandens kokybė)
 7.  2007 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (makrozoobentosas ir vandens kokybė, fitoplanktonas)
 8.  2008 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (makrozoobentosas, fitoplanktonas, fitobentosas)
 9.  2009 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
 10.  2010 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys. hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
 11.  2011 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
 12. 2012 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
13. 2013 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
14. 2014 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, vandens flora, fitoplanktonas, ichtiofauna,zoobentosas)

Upių būklės duomenys

Teršalų kiekiai, patenkantys į Baltijos jūrą, į Lietuvos Respublikos teritoriją iš kaimyninių valstybių, iš Lietuvos Respublikos į kaimynines valstybes ir į pagrindinius baseinus 2003 m.

Šioje pažymoje yra pateikiami duomenys apie taršos krūvius patenkančius į Lietuvos teritoriją iš kaimyninių šalių, iš Lietuvos teritorijos į kaimynines šalis ir į Baltijos jūrą, bei taršos krūvius iš pagrindinių Lietuvos upių baseinų. Visą dokumentą galite rasti čia.