Kaip teikti duomenis

Norėdami teikti duomenis, pirmiausia privalote pateikti paraišką. Tą galite padaryti puslapyje "Teikti paraišką".

Jeigu nežinote kaip užpildyti paraišką, skaitykite instrukciją čia:  

 

Jei esate pateikęs paraišką ir norite teikti duomenis, iš pradžių prisijunkite prie sistemos čia.

Jeigu nežinote kaip prisijungti prie sistemos, skaitykite instrukciją čia:   

 

Oro taršos metinių ataskaitų rengimo instrukcija (PDF dokumentas)


IS "AIVIKS" teikiamų paslaugų aprašas

 

I. Informacija apie informacinę sistemą

Informacinės sistemos pavadinimas

Informacinė sistema "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS")

Informacinės sistemos esmės trumpas aprašymas

 

IS „AIVIKS" skirta valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms aplinkosauginėms organizacijoms ir visuomenei aprūpinti patikima informacija ir duomenimis apie aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio lemiamus aplinkos būklės pokyčius valstybės ir savivaldybių institucijas, tarptautines aplinkosaugines organizacijas ir visuomenę.

Informacinės sistemos teikiamų paslaugų rezultatas

Ūkio subjektai gali kaupti ir teikti:

• Ūkio subjekto aplinkos monitoringo (taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų; poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) ir aplinkos radiologinio monitoringo) duomenis;

• Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos duomenis;

• Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos duomenis;

• Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos duomenis;

• Su nuotekomis išleidžiamų teršalų inventorizacijos duomenis;

• Duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus;

• Nuotekų dumblo kokybės apskaitos duomenis;

• Duomenis apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas;

• Duomenis ir informaciją Išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrui.

Informacinės sistemos teikiamų paslaugų gavėjai

1. Fiziniai ir juridiniai asmenims, teikiantys duomenis apie aplinką.

2. Savivaldybės, teikiančios informaciją apie oro ir vandens bei maudyklų kokybę jų teritorijose.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

1. Maudyklų vandens kokybės kontrolė (Žin., 2011, Nr. 163-7739).;

2. Metinės vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaita ((Žin., 2011, Nr. 163-7739);

3. Su nuotekom išleidžiamų teršalų inventorizacija (Žin., 2011, Nr. 163-7739;

4. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas (Žin., 2011, Nr. 163-7739.;

5. Poveikio paviršiniam ir drenažiniam vandeniui monitoringas (Žin., 2011, Nr. 163-7739;

6. Nuotekų dumblo kokybės apskaita (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

7. Metinė oro taršos apskaita (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

8. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

9. Išmetimų į orą kokybės monitoringas (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

10. Informacija apie chemines medžiagas ir preparatus (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

11. Informacija apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

12. Informacija apie įrangos inventorizaciją (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

13. Informacijos apie radionuklidus pateikimas (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

14. Informacijos Išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrui (IPTR) pateikimas (Žin., 2011, Nr. 163-7739).

II. Informacija apie instituciją

Institucijos pavadinimas

Aplinkos apsaugos agentūra

Adresas

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,

Informacinis telefonas, faksas

Tel. Nr. (8) 70662008

Adresas internete

www.gamta.lt

E. paštas

aaa@aaa.am.lt

Darbo laikas

Pirmadienis – Ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.; Penktadienis nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val..

Institucijos juridinio asmens kodas

188784898

III. Paslaugos teikimas

Paslaugos teikėjas

Aplinkos apsaugos agentūra

Kontaktinis asmuo ir kontaktai dėl pasiteiravimo informacijos apie paslaugas

Dėl AIVIKS SUTRIKIMŲ prašome rašyti pagalba@gamta.lt arba pateikti pranešimą prisijungus prie Pagalbos tarnybos:

https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/1/group/25

Sutrikimais turėtumėte laikyti ir mus informuoti apie Jums žinomus šiuos atvejus:
•    neautorizuotą prisijungimą (įskaitant ir tyčinį ir netyčinį), neautorizuotą elektroninės informacijos, kito naudotojo prisijungimo duomenų naudojimą, atskleidimą, pakeitimą ar sunaikinimą;
•    galimybes neteisėtai prieiti prie informacinių technologijų sistemos ar jos dalių (pvz. pastebėjote, kad galite matyti ne savo paskyrą);
•    nesėkmingą bandymą pasiekti IS teikiamas elektronines paslaugas (pvz. Jums neleidžia prisijungti prie sistemos, neaktyvūs laukeliai, turintys leisti Jums patvirtinti atliktus veiksmus, paslaugas pasiekiate, tačiau sugaištate daug laiko);
•    taikomų apsaugos priemonių pažeidimus ar trūkumus;
•    techninės įrangos ar duomenų, leidžiančių prisijungti prie Registro, IS, praradimą, kai galimai techninę įrangą ar duomenis gali perimti trečiosios šalys (vagystės, prisijungimui naudojamų duomenų pametimas);
•    įsilaužimą į kompiuterinę sistemą.

Dėl DUOMENŲ TEIKIMO pagal sritis kreiptis:

https://aplinka.lt/web/guest/kontaktai

Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo būdas

Elektroninės bankininkystės identifikavimo sistema; elektroninis parašas; asmens tapatybės kortelė, mobilus parašas.